Samowola budowlana

samowola budowlanaWeryfikacja zgodności obiektu z prawem budowlanym jest kluczowym elementem postępowania ws. samowoli budowlanej, a także jeżeli zostaną spełnione przesłanki postępowania ws. legalizacji samowoli budowlanej. Nasi prawnicy i inżynierowie pomagają właścicielom samowoli budowlanych na każdym etapie – od określenia ryzyk i opłat dla inwestora, poprzez postępowanie przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego przygotowując niezbędną dokumentację, aż do etapu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

samowola