Odbiory techniczne obiektów budowlanych

ocena stanu technicznegoOdbiór obiektu budowlanego to kluczowy element przejmowania każdej nieruchomości. Sama weryfikacja dokumentacji w większości wypadków nie jest wystarczająca. W trkacie profesjonalnego odbioru technicznego prowadzonego przez naszych inżynierów zostają sprawdzone wszelkie kluczowe elementy i instalacje obiektu, przy użyciu najwyższej klasy sprzętu pomiarowego.33