Ekspertyzy budowlane

ekspertyzy budowlane

Przed nam żaden obiekt nie ma tajemnic

Przygotowujemy niezbędne opinie i ekspertyzy techniczne z zakresu prawidłowości wykonania robót budowlanych oraz oceny stanu technicznego konstrukcji i materiałów budowlanych. Do każdej ekspertyzy budowlanej sporządzana jest odpowiednia dokumentacja. Ocena techniczna obiektu w razie potrzeby jest przygotowywana wraz z kosztorysem niezbędnych do wykonania prac.14