Badanie stanu prawnego

ksBadanie stanu prawnego nieruchomości jest kluczowym elementem transakcji mającej za przedmiot nieruchomość. Pozawala rzetelnie zapoznać się nabywcy ze wszelkimi kwestiami prawnymi dotyczącymi nieruchomości oraz określić ryzyka. W ramach due diligence nieruchomości najczęściej sprawdzanym obszarem jest stan prawny nieruchomości, kwestie związane z aktualnym zagospodarowaniem terenu oraz tzw. zagadnienia planistyczne.34